Oświadczenie Zarządu spółki w nawiązaniu do opinii biegłego rewidenta

Zarząd Lubawa SA postanowił ustosunkować się do trzech punktów raportu bieżącego nr 20/2010 - opinii biegłego rewidenta - będącego uzupełnieniem raportu rocznego.

1. Zarząd Spółki stał i stoi nadal na stanowisku, iż w zakresie umowy na wykonanie maszyny przez firmę Belmatex pracę zmierzające do uruchomienia linii będą kontynuowane. Zarząd przedstawił stosowne porozumienie w tej sprawie, jako świadectwo podjętych działań.

2. W przypadku rozrachunków z partnerami wspólnej spółki w Chinach do badania raportu rocznego zostały przedstawione potwierdzenia sald oraz złożone stosowne wyjaśnienie dotyczące sytuacji spółki joint venture w Chinach. W opinii Zarządu nie ma żadnego zagrożenia co do wartości dochodzonych należności i powodzenia przedsięwzięcia. Spółka w Chinach faktycznie działa, ale obecnie nie przygotowywała jeszcze żadnych sprawozdań finansowych, stąd też nie ma możliwości ich przedstawienia w ramach działalności Lubawy SA w tej części projektów. W ocenie Zarządu fakt ten nie może jednak świadczyć o nieprawidłowej wycenie wartości tej inwestycji.

3. W zakresie zapasów zaewidencjonowanych przez spółkę na dzień 31 grudnia 2009 Zarząd stwierdza, że stosowne rezerwy wynikające z analizy poszczególnych pozycji zostały utworzone. Jednak ze względu na fakt, że większość z tych zapasów będzie upłynniona w roku 2010, Zarząd nie uważa za konieczne tworzyć dodatkowe rezerwy

  • Utworzono .

Kontakt

tel.: +48 62 737 5777
fax: +48 62 737 5708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lubawa S.A. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 744-00-04-276, REGON 510349127, KRS 0000065741, Prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 21 854 000 zł. i został w całości opłacony