Skip to main content

Profil Firmy

Zarząd

Przemysław Zasztowt

Członek Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku Zarządzanie i Marketing. Specjalizuje się w controllingu, zarządzaniu procesami produkcyjnymi i rozwojowymi oraz optymalizacji. Od 2017 r. do chwili obecnej pracował w strukturach Lubawa S.A. na stanowiskach związanych zarówno z procesami produkcyjnymi, controllingiem jak i nadzorem nad procesami Spółki.

W latach 2016-2017 pracował w Helgesen Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Od roku 2006 do 2016 pracował w Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o. w Ostaszewie pod Toruniem biorąc udział w realizacji inwestycji typu green-field. W latach 2004-2006 pracował w Elana S.A./Boryszew S.A., a w latach 2002-2004 pracował w Ergis S.A. w Wąbrzeźnie.

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Przemysław Zasztowt nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Przemysław Zasztowt nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacek Wilczewski

Członek Zarządu
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Informatyki, specjalizacja Inżynieria Oprogramowania oraz DePaul University w Chicago (Master of Science in Computer Science).

Od roku 2005 do chwili obecnej pracuje Lubawa SA, kolejno na stanowiskach Konstruktor (2005 – 2011), Kierownik Działu Badań i Rozwoju (2012 – 2016), Dyrektor Działu Badań i Rozwoju (2016 - 2022) oraz Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Lubawa SA (2022 – 2023).

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Jacek Wilczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Jacek Wilczewski nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza

Andrzej Tadeusz Kowalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Tadeusz Kowalski jest absolwentem WSP w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Lubuski), kierunek matematyka, absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu – Master of Business Administration (MBA) w zakresie zarządzania i marketingu, absolwentem ICAN Institute (Kanadyjski Instytut Zarządzania) program Harvard School of Business w zakresie zarządzania, ponadto przeszedł wiele szkoleń podnoszących jego wiedzę między innymi w zakresie: prowadzenia projektów, zarządzania procesem zmian w organizacji, lean management. Pan Andrzej Kowalski posiada wiedzę ekspercką w zakresie procesów zarządzania organizacją oraz procesów sprzedażowo-marketingowych. W latach 2015 – 2017 pracował jako Dyrektor San Marco Polonia, w latach 2013 – 2014 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w PPG Deco Polska, w latach 2006 – 2012 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu w firmach Malfarb oraz Dyrup Polska, w latach 2002 – 2006 pracował jako Dyrektor Marketingu w firmie Selena, w latach 2001 – 2002 pracował jako Dyrektor Handlowy w firmie MIS, w latach 2000 – 2001 pracował jako Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu w firmie Hanka. Pan Andrzej Kowalski w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach strategicznych dotyczących organizacji, miedzy innymi posiada szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie: budowania długoletnich strategii dla organizacji, optymalizacji procesów zarządczych oraz procesów sprzedażowo-marketingowych, procesu budżetowania, planowania oraz egzekucji działań w organizacji, procesu HR. Pan Andrzej Kowalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, czy też jako członek organu spółki kapitałowej oraz innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Paweł Kois
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania o specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Pan Paweł Kois jest specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych.

W latach 2000-2005 pracował w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 2005 roku Pan Paweł Kois jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Serwis Sp. z o.o. Od lipca 2005 do listopada 2008 oraz od czerwca 2011 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. a w okresie listopad 2008 do kwietnia 2011 był Wiceprezesem Zarządu w Miranda Sp. z o.o. Pan Paweł Kois od lipca 2005 roku jest Dyrektorem Finansowym w Effect-System S.A., w okresie luty 2008 – marzec 2011 był Dyrektorem Finansowym w ZPH Litex. Od marca 2011 r. sprawuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Litex Promo Sp. z o.o.

W grudniu 2010 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.
Paweł Litwin
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność zarządzanie finansami.

Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję:
- Członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 06/05/2008,
- Szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 01/02/2012,
- Menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku,
- Członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 25/11/2011.

Piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, w okresie od 07/08/2007 do 17/04/2011.

Pan Paweł Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
Łukasz Litwin
Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania (specjalizacja: finanse) Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

Pan Łukasz Litwin od 2005 roku pracuje w strukturach LITEX Service Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta w spółce Miranda Sp. z o.o.

W lipcu 2011 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.
Mieczysław Cieniuch
Członek Rady Nadzorczej
Pan Mieczysław Cieniuch w 1974 r. po uzyskaniu matury, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po zakończeniu studiów kontynuował zawodową służbę wojskową w różnych jednostkach w kraju i po za granicami państwa. Do 1999r. służył w wielu jednostkach liniowych na stanowiskach dowódczych i sztabowych od stanowiska dowódcy plutonu do stanowiska dowódcy dywizji zmechanizowanej. W tym okresie awansował od stopnia podporucznika do stopnia generała brygady. Treścią jego działalności zawodowej było kierowanie zespołami ludzkimi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych w celu realizacji misji poszczególnych jednostek i sztabów na szczeblach taktycznych i operacyjnych wojska. Opracowywał systemy szkoleniowe oraz odpowiadał za zdolność do realizacji zadań poszczególnych jednostek wojsk pancernych i zmechanizowanych.

W 1999 r. został skierowany do dalszej służby w Sztabie Generalnym W.P. gdzie, z przerwami służył do 2013 r. W czasie służby w SGWP zajmował się planowaniem strategicznym, planowaniem rozwoju Sił Zbrojnych a także planowaniem operacji poza granicami kraju. W latach 2006 - 2009 był polskim stałym przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Woskowych NATO i UE w Brukseli. W 2010 r. został powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego z kadencją do 2013 r. Po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa SGWP w 2013r.przeszedł w stan spoczynku. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został powołany na stanowisko ambasadora RP w Ankarze. Placówką w Turcji kierował do końca 2016 r. a w 2017 r. przeszedł na emeryturę.

Pan Mieczysław Cieniuch jest absolwentem kilku uczelni polskich i zagranicznych. Ukończył m.in. Uniwersytety obrony w FR i USA, studia podyplomowe odbył w USA. Obszary jego zainteresowania zawodowego to planowanie strategiczne i operacyjne na szczeblu państwa, dyplomacja na obszarach konfliktów zbrojnych. W czasie swojej aktywności zawodowej ukończył również wiele kursów specjalistycznych w zakresie organizacji i wyposażania Sił Zbrojnych.

Informacja o innej działalności nowego członka Rady Nadzorczej, a w tym w szczególności w uczestniczenia lub pełnienia funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki: Pan Mieczysław Cieniuch nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Mieczysław Cieniuch nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Komitet Audytu

Skład Komitetu Audytu
Mieczysław Cieniuch - przewodniczący Komitetu Audytu
Andrzej Kowalski
Paweł Kois
Kryteria niezależności spełniają
Mieczysław Cieniuch - przewodniczący Komitetu Audytu
Andrzej Kowalski
Kompetencje Komitetu
Komitet sprawuje funkcje konsultacyjno-doradcze, czuwając przede wszystkim nad wyborem podmiotów dokonujących badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki i ich niezależnością oraz pośrednicząc w komunikacji pomiędzy takimi podmiotami a Spółką.

Kompetencje Komitetu Audytu określa Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawa o biegłych rewidentach.

Komitet może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach finansowych dotyczących Spółki oraz występować do Rady Nadzorczej i Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

Kontakt

tel.: +48 62 737 5777
fax: +48 62 737 5708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lubawa S.A. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 744-00-04-276, REGON 510349127, KRS 0000065741, Prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 30.054.000 zł i został w całości opłacony, BDO 000010404