Profil Firmy

Dotacje

Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji (EOD NG)

Cel

Celem projektu jest opracowanie przeciwwybuchowego i odłamkoodpornego ubrania ochronnego nowej generacji (EOD NG) przeznaczonego do zapewnienia służbom pirotechnicznym całkowitej ochrony osobistej w czasie wykonywania bezpośrednich czynności związanych z neutralizacją ładunków wybuchowych. Ubranie ma zapewnić maksymalną, synergiczną ochronę przed czterema czynnikami oddziałującymi podczas wybuchu: przed odłamkami, nadciśnieniem, falą cieplną i uderzeniową), co stanowi innowacje produktową w skali globalnej.

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX oraz LUBAWA Spółka Akcyjna.

Efekt Projektu

Planowane efekty projektu obejmują min.

Efekty społeczne:
Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie osobistych ochron użytkowników przeznaczonych na odzież ochronną i będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Analiza parametrów weryfikujących zdolność do ochrony przed działaniem czynników oddziałujących podczas wybuchu (odłamki, nadciśnienie, fala cieplna i uderzeniowa) pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji ochron osobistych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Podwyższenie stopnia bezpieczeństwa osobistych ochron balistycznych, zwłaszcza w aspektach do tej pory nie objętych procesami atestacyjnymi/certyfikacyjnymi, będzie wpływać korzystnie na obniżenie ryzyka użytkowania. Aspektem wymiernym będzie obniżenie wartości wypłat - zadośćuczynień oraz rent z budżetu państwa co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie obciążenia budżetu w tym zakresie. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy w zakresie modelowania i projektowania osłom osobistych niwelujących efekt uderzenia fali wybuch na ciało człowieka oraz opracowanie nowych wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego. Opracowane modele oraz dokumentacja testów i walidacji pozwoli na efektywne wprowadzenie do procesów atestacji/certyfikacji metodologii badawczej pozwalającej na eliminacje z użytkowania wyrobów niosących wysokie ryzyko uszkodzeń narządów wewnętrznych, jako wynik bezpośredniej lub pośredniej ingerencji fali ciśnienia wybuchu. Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.
Dodatkowo konieczna będzie dalsza współpraca z przedsiębiorcą wdrażającym rozwiązanie do praktyki przemysłowej w aspektach powiązanych z niniejszym projektem, jego wsparcie (np. w procesach certyfikacji/atestacji oraz procesach wdrożeniowych) oraz ewolucyjne rozszerzanie zakresu współpracy o inne aspekty badawcze i rozwojowe.

Efekty środowiskowe:
Poprzez zastosowanie najnowszych materiałów w konstrukcji przedmiotu będącego wynikiem projektu, zostanie uzyskana na możliwie najniższym poziomie masa powierzchniowa integralnych paneli ochronnych. Spowoduje to obniżenie masy średnio o ok. 5% w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań, co w efekcie końcowym pozwoli na redukcje o 5% zapotrzebowania na surowce syntetyczne i ograniczy o tą wartość ilość materiałów poddawanych po procesie użytkowania utylizacji. Ograniczy to obarczanie środowiska odpadami poużytkowymi.

Efekty niemierzalne:
Aspekt PR powiązany z kreowaniem wizerunku osób odpowiedzialnych centralnie za zapewnienie bezpieczeństwa.

Wartość projektu

2.538 878,43 zł

Dofinansowanie projektu z UE

2.064 628,43 zł

Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania

Cel

Cel projektu to dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.

Ścieżka projektowa będzie realizowania w trzech obszarach:
(1) modelowania kształtu płyt balistycznych minimalizujących fizjologiczne skutki udaru – obszar produktowy (koncepcja formy produktowej);
(2) zapewnienia trwałego połączenia włóknistych materiałów balistycznych charakteryzujących się różnymi parametrami przetwórczymi odpowiedzialnymi za docelowe właściwości użytkowe, w jednoetapowym procesie (obszar procesowy), m. in. poprzez:
a) opracowanie typoszeregów nano- lub mikrowarstw na powierzchni włóknistych materiałów balistycznych (interwarstw) lub/i jednorodnych kompozytów balistycznych, pozwalających na trwałe łączenia różnych materiałów włóknistych oraz formowanie różnorodnych włóknistych kompozycji hybrydowych,
b) zaprojektowanie i wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie hybrydowych płyt balistycznych z włóknistych materiałów balistycznych o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
(3) screeningu surowcowego (obszar surowcowy), polegającej na wytypowaniu włóknistych materiałów balistycznych.

Efekt Projektu

Planowane efekty Projektu obejmą m.in.

Efekty społeczne:
Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie wyrobów balistycznych będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i odczucie bezpieczeństwa społecznego (efekt: czuję się chroniony – częściej i efektywniej reaguję; obserwują efektywną reakcję – mam większe poczucie bezpieczeństwa. Analiza efektu BABT w warunkach symulowanych pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji wkładów balistycznych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy wypracowanej w czasie oceny efektu BABT oraz wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego. Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.

Efekty środowiskowe:
Zakłada się, że opracowane technologie będą co najmniej neutralne dla środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami projektu zostanie ograniczone zużycie surowców (obniżenie masy wyrobu) oraz, ewentualnie, zmniejszone zużycie energii w procesie wytwarzania kompozytów.

Efekty niemierzalne:
1) zwiększenie aktywności współpracy ponadregionalnej pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcą uczestniczącymi w projekcie,
2) zdynamizowanie wymiany oraz rozszerzenie wiedzy, dobrych praktyk laboratoryjnych i badawczych pomiędzy Partnerami projektu,
3) zwiększenie stopienia innowacyjności przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie,
4) poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób uczestniczących w projekcie w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów balistycznych,
5) nowe zasoby wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, w tym także w zakresie oceny zagrożeń wynikających z efektu BABT.

Wartość projektu

2.396 237,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE

1.957 763,55 zł

Projekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

Centrum badawczo - rozwojowe Lubawa S.A.

Cel

Zwiększenie potencjału spółki LUBAWA S.A. do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług poprzez utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w miejscowości Lubawa;

Efekt Projektu

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług; zwiększenie mocy badawczych dotychczasowego Działu Badań i Rozwoju;

Wartość projektu

25.648.821,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4.580.402,29 PLN

„ZAAWANSOWANA KAMIZELKA DO OCHRONY INDYWIDUALNEJ” (w ramach konkursu INNOTECH II)

Nazwa Beneficjenta

Konsorcjum: „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA oraz WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wartość projektu

2.825.177,00 PLN

Wartość dofinansowania

2.325.492,00 PLN

Okres realizacji

2013 - 2015

”DODATKOWE MODULARNE OPANCERZENIE KOŁOWYCH TRANSPORTERÓW OPANCERZONYCH I PLATFORM GĄSIENICOWYCH” ( w ramach Konkursu nr 4 OiB)

Nazwa Beneficjenta

Konsorcjum: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE, „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W WARSZAWIE, INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE ORAZ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM SP. Z O.O. W GLIWICACH

Wartość projektu

7.600.000,00 PLN

Wartość dofinansowania

6.400.000,00 PLN

Okres realizacji

2013 - 2016

Kontakt

tel.: +48 62 737 5777
fax: +48 62 737 5708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lubawa S.A. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 744-00-04-276, REGON 510349127, KRS 0000065741, Prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 30.054.000 zł i został w całości opłacony, BDO 000010404