HISTORIA
2 MAJA 1951 ROKU POWOŁANO DO ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE WSCHODNIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ PRODUKUJĄCE KONFEKCJĘ TECHNICZNĄ DLA POTRZEB MON, MSW I STRAŻY POŻARNEJ POWOŁANIE
DECYZJĄ MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO, UTWORZONE WSCHODNIE ZAKŁADY WESZŁY W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTW ZRZESZONYCH W CENTRALNYM ZARZĄDZIE KONFEKCJI TECHNICZNEJ W WARSZAWIE I PRZYJĘŁY NAZWĘ LUBAWSKIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ
ODDANO DO UŻYTKU NOWY GMACH LUBAWSKICH ZAKŁADÓW KONFEKCJI TECHNICZNEJ, ZMODERNIZOWANO PARK MASZYNOWY ORAZ ZATRUDNIONO NOWYCH PRACOWNIKÓW
LUBAWSKIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ 35-LECIE
LUBAWSKIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ 40-LECIE
DOKONANO PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO LUBAWSKICH ZAKŁADÓW KONFEKCJI TECHNICZNEJ W LUBAWIE W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA POD NAZWĄ ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ "LUBAWA" SP. Z O.O.
POWSTAŁA SPÓŁKA ZKT "LUBAWA" S.A.; REJESTRACJI DOKONAŁ SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE
SPÓŁKA ZKT "LUBAWA" S.A. ZADEBIUTOWAŁA NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
LUBAWA S.A. PODPISAŁA UMOWĘ ZAKUPU PRZEDSIĘBIORSTWA MILAGRO-POWLEKARNIA
`
`
POWSTAJE GRUPA KAPITAŁOWA LUBAWA
PODPISANIE UMOWY Z DUŃSKĄ FIRMĄ ISABELLA A/S I UTWORZENIE SPÓŁKI ISABELLA PL SP. Z O.O. Logo Isabella
LUBAWA S.A. WCHODZI W SKŁAD ZAŁOŻYCIELI KLASTRA RATOWNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
OFICJALNIE OTWARCIE LUBAWA ARMENIA I POWOŁANIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ-
LUBAWA USA
PODPISANIE POROZUMIENIA WIEŃCZĄCEGO KOLEJNY ETAP PRZYGOTOWAŃ WSPÓŁPRACY Z KONCERNEM UKROBORONPROM
POWOŁANIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ NA TERENIE UKRAINY - LUBAWA UKRAINE

1951
2 MAJA 1951 ROKU POWOŁANO DO ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE WSCHODNIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ PRODUKUJĄCE KONFEKCJĘ TECHNICZNĄ DLA POTRZEB MON, MSW I STRAŻY POŻARNEJ POWOŁANIE

1952
DECYZJĄ MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO, UTWORZONE WSCHODNIE ZAKŁADY WESZŁY W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTW ZRZESZONYCH W CENTRALNYM ZARZĄDZIE KONFEKCJI TECHNICZNEJ W WARSZAWIE I PRZYJĘŁY NAZWĘ LUBAWSKIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ

1970
ODDANO DO UŻYTKU NOWY GMACH LUBAWSKICH ZAKŁADÓW KONFEKCJI TECHNICZNEJ, ZMODERNIZOWANO PARK MASZYNOWY ORAZ ZATRUDNIONO NOWYCH PRACOWNIKÓW

1986
LUBAWSKIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ 35-LECIE

1991
LUBAWSKIE ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ 40-LECIE

1994
DOKONANO PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO LUBAWSKICH ZAKŁADÓW KONFEKCJI TECHNICZNEJ W LUBAWIE W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA POD NAZWĄ ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ "LUBAWA" SP. Z O.O.

1995
POWSTAŁA SPÓŁKA ZKT "LUBAWA" S.A.; REJESTRACJI DOKONAŁ SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE

1996
SPÓŁKA ZKT "LUBAWA" S.A. ZADEBIUTOWAŁA NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

2006
LUBAWA S.A. PODPISAŁA UMOWĘ ZAKUPU PRZEDSIĘBIORSTWA MILAGRO-POWLEKARNIA

2011
POWSTAJE GRUPA KAPITAŁOWA LUBAWA

2013
PODPISANIE UMOWY Z DUŃSKĄ FIRMĄ ISABELLA A/S I UTWORZENIE SPÓŁKI ISABELLA PL SP. Z O.O. Logo Isabella

2013
LUBAWA S.A. WCHODZI W SKŁAD ZAŁOŻYCIELI KLASTRA RATOWNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

2014
Logo Lubawa Armenia
OFICJALNIE OTWARCIE LUBAWA ARMENIA I POWOŁANIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ -LUBAWA USA

2015
PODPISANIE POROZUMIENIA WIEŃCZĄCEGO KOLEJNY ETAP PRZYGOTOWAŃ WSPÓŁPRACY Z KONCERNEM UKROBORONPROM

2016
POWOŁANIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ NA TERENIE UKRAINY - LUBAWA UKRAINE