2008

Umowa na dostawę baz noclegowych

Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że 28.02.2008 roku Spółka podpisała umowę z Jednostka Wojskową Nr 1123 w Grudziądzu na dostawę baz noclegowych o wartości brutto 12 127 000,08 zł. (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych 8/100).

Czytaj dalej

Najwyższy zysk LUBAWA S.A.

LUBAWA S.A., spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, producent technicznej konfekcji dla służb mundurowych, w dniu 14 lutego 2008, ogłosiła wyniki finansowe za IV kwartał 2007 roku.

Czytaj dalej