DOTACJE

Tytuł projektu

"Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania"

Cel

Cel projektu to dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.

Ścieżka projektowa będzie realizowania w trzech obszarach:
(1) modelowania kształtu płyt balistycznych minimalizujących fizjologiczne skutki udaru – obszar produktowy (koncepcja formy produktowej);
(2) zapewnienia trwałego połączenia włóknistych materiałów balistycznych charakteryzujących się różnymi parametrami przetwórczymi odpowiedzialnymi za docelowe właściwości użytkowe, w jednoetapowym procesie (obszar procesowy), m. in. poprzez:
a) opracowanie typoszeregów nano- lub mikrowarstw na powierzchni włóknistych materiałów balistycznych (interwarstw) lub/i jednorodnych kompozytów balistycznych, pozwalających na trwałe łączenia różnych materiałów włóknistych oraz formowanie różnorodnych włóknistych kompozycji hybrydowych,
b) zaprojektowanie i wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie hybrydowych płyt balistycznych z włóknistych materiałów balistycznych o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
(3) screeningu surowcowego (obszar surowcowy), polegającej na wytypowaniu włóknistych materiałów balistycznych.

Efekt Projektu

Planowane efekty Projektu obejmą m.in.

Efekty społeczne: Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie wyrobów balistycznych będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i odczucie bezpieczeństwa społecznego (efekt: czuję się chroniony – częściej i efektywniej reaguję; obserwują efektywną reakcję – mam większe poczucie bezpieczeństwa. Analiza efektu BABT w warunkach symulowanych pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji wkładów balistycznych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy wypracowanej w czasie oceny efektu BABT oraz wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego. Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.
Efekty środowiskowe: Zakłada się, że opracowane technologie będą co najmniej neutralne dla środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami projektu zostanie ograniczone zużycie surowców (obniżenie masy wyrobu) oraz, ewentualnie, zmniejszone zużycie energii w procesie wytwarzania kompozytów.
Efekty niemierzalne:
1) zwiększenie aktywności współpracy ponadregionalnej pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcą uczestniczącymi w projekcie,
2) zdynamizowanie wymiany oraz rozszerzenie wiedzy, dobrych praktyk laboratoryjnych i badawczych pomiędzy Partnerami projektu,
3) zwiększenie stopienia innowacyjności przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie,
4) poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób uczestniczących w projekcie w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów balistycznych,
5) nowe zasoby wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, w tym także w zakresie oceny zagrożeń wynikających z efektu BABT.

Wartość projektu: 2.396 237,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1.957 763,55 złProjekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

Tytuł Projektu: Centrum badawczo - rozwojowe Lubawa S.A.

Cele Projektu: Zwiększenie potencjału spółki LUBAWA S.A. do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług poprzez utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w miejscowości Lubawa;

Planowane efekty: Tworzenie innowacyjnych produktów i usług; zwiększenie mocy badawczych dotychczasowego Działu Badań i Rozwoju;

Wartość projektu: 25.648.821,00 PLN;

Wkład Funduszy Europejskich: 4.580.402,29 PLN.

Tytuł projektu: „ZAAWANSOWANA KAMIZELKA DO OCHRONY INDYWIDUALNEJ” (w ramach konkursu INNOTECH II)
Nazwa Beneficjenta: Konsorcjum: „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA oraz WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Wartość projektu: 2 825 177 PLN
Wartość dofinansowania: 2 325 492 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015Tytuł projektu: ”DODATKOWE MODULARNE OPANCERZENIE KOŁOWYCH TRANSPORTERÓW OPANCERZONYCH I PLATFORM GĄSIENICOWYCH” ( w ramach Konkursu nr 4 OiB)
Nazwa Beneficjenta: Konsorcjum: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE, „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W WARSZAWIE, INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE ORAZ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM SP. Z O.O. W GLIWICACH
Wartość projektu: 7 600 000 PLN
Wartość dofinansowania: 6 400 000 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2016

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmiany ustawień dotyczących cookies można dokonać indywidualnie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Our website uses cookies to improve your browsing experience and remember your settings. This site should work perfectly well without cookies. If you do not wish us to set a cookie on your browser, please set your browser to refuse cookies.