Informacja odnośnie wycofywanych produktów

Informacja odnośnie wycofywanych produktów

Lubawa SA informuje, że w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowej jakości produktów wycofane zostają z rynku zatrzaśniki model A238 sprzedawane oddzielnie lub wchodzące w skład następujących wyrobów:

- Amortyzator z dwiema regulowanymi poliamidowymi linkami bezpieczeństwa AML Y 01;

- Amortyzator z regulowaną poliamidową linką bezpieczeństwa AML L 04.

Spółka informuje, że wbrew otrzymanym zapewnieniom jakościowym, zatrzaśniki A238 oznaczone symbolami od 0001-004-16 do 1000-004-16, nie spełniają wymogów normy PN-EN362.

Uprzejmie prosimy wszystkich odbiorców, konsumentów, którzy zakupili powyższe produkty o niezwłoczne wycofanie ich z użytku i zwrócenie towaru do Spółki lub sprzedawcy. W ramach rekompensaty, Lubawa SA gwarantuje zwrot kosztów zakupu wadliwych towarów lub wymianę produktu na nowy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wyniknąć z zaistniałej sytuacji. Działanie Spółki podyktowane jest troską o bezpieczeństwo konsumentów i najwyższą jakość oferowanych produktów.

Jednocześnie informujemy, że skala zdarzenia nie wpływa na wysokość cen instrumentów finansowych.