Lubawa S.A. naprawi sprzęt dla 2RBLog

Lubawa S.A. naprawi sprzęt dla 2RBLog

W wyniku kolejnych wygranych przetargów, Spółka zrealizuje zamówienia o planowanej łącznej wartości 3,6 mln zł brutto.


Pierwsze z wygranych postępowań dotyczy naprawy kamizelek kuloodpornych oraz przeciwodłamkowych (KLV i OLV) i opiewa na łączną kwotę 2,4 mln zł brutto (0,5 mln zł brutto w części gwarantowanej oraz 1,9 mln zł brutto w części opcjonalnej). Termin realizacji wyznaczono na 30 listopada 2017 r.

W ramach kolejnego kontraktu Spółka dokona naprawy namiotowego systemu ochrony zbiorowej NSOZ Ozyrys. Łączna wartość kontraktu w części gwarantowanej i opcjonalnej wynosi 1,2 mln zł brutto. Planowany termin realizacji to 31 października br.

Odbiorcą w obu postępowaniach jest 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie.